_MG_4205.jpg

Regulamin

II Ogólnopolskiego konkursu dowolnych kompozycji tańca polskiego
„Narodowa pulsacja”


ORGANIZATOR
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JÓZEFOWIE
05-420 JÓZEFÓW
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
Osoba odpowiedzialna za konkurs: Danuta Wojciechowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
Koordynator: Maria Jarząbek – Kierownik Programowy MOK, tel./22/7892026 lub 602 552 804,
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN I MIEJSCE :
26 – 27. 11. 2016 (sobota/niedziela)
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JÓZEFOWIE

CELE KONKURSU

 1. Prezentacja nowych, współczesnych interpretacji polskich tańców narodowych. 
 2. Kształtowanie nowych, najbardziej obiecujących trendów tanecznych wśród choreografów. 
 3. Wymiana doświadczeń w środowisku tanecznym i integracja uczestników.
 4. Odkrycie i rozwój talentów tanecznych wśród tancerzy i choreografów młodego pokolenia.


ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu mogą być tancerze z ruchu amatorskiego i profesjonalnego.
 2. Konkurs obejmuje wszystkich uczestników od 13 roku życia.
 3. Bazą dla wszystkich prezentacji muszą być polskie tańce narodowe: polonez, krakowiak, mazur, kujawiak, oberek.
 4. Konkurs odbywa się w dwóch formułach (A - etiuda taneczna i B - inscenizacja taneczna). W obu przypadkach kompozycje należy przygotować z wykorzystaniem od 1-go do maksimum 3-ech polskich tańców narodowych.
  1. ETIUDA TANECZNA - propozycja choreograficzna dla 1 pary oparta o jednolitość techniki i formy. Podstawowym kryterium oceny będzie jakość techniki wykonawczej, spójność i płynność choreograficzna, wyraz artystyczny oraz inne walory jak np.: kostium czy fryzura. Łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 4 min.
  2. INSCENIZACJA TANECZNA – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię , przy możliwości połączenia narodowych tańców polskich z innymi technikami tanecznymi (taniec klasyczny, współczesny, estradowy, step, hip-hop, break dance i inne), a także kostiumami, rekwizytami i innymi efektami scenicznymi: np. multimedia – ale tylko jako tło. W tej kompozycji, przygotowanej z pełną dowolnością środków wyrazu, forma i treść powinny być zgrane w jedną całość obrazu choreograficznego. Czas trwania prezentacji – od 3 do 5 min. Inscenizacje mogą być prezentowane przez dowolną ilość osób - od 1 do 4 (w różnych konfiguracjach osobowych). Kryterium oceny będą: nowatorstwo, oryginalność, dramaturgia choreografii, świadomość przestrzeni scenicznej, poziom techniki tanecznej, walory artystyczne oraz spójność z polską kulturą taneczną.
 5. Dowolne kompozycje tańców polskich wykonuje się do wybranej (we własnym zakresie) muzyki lub specjalnie skomponowanej na ten cel. Koszty praw autorskich ponosi zgłaszający.
 6. Każda prezentacja powinna mieć swój tytuł.
 7. Konkurs ma 2 etapy: eliminacje i finały, do których wchodzi 6 prezentacji w każdej kategorii.
 8. Wykonawca może być jednocześnie choreografem prezentacji.
 9. Jeden choreograf może zgłosić dowolną liczbę prezentacji.
 10. Uczestnik/wykonawca może wystąpić tylko raz w etiudzie tanecznej i tylko raz w inscenizacji tanecznej .


JURY

 1. Oceny prezentacji będą dokonywane przez 5- osobowe jury, wytypowane przez Organizatora z listy sędziów tańców polskich PS CIOFF. Sędziego głównego powołuje Organizator.
 2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 3. Jury będzie promowało nowatorskie prezentacje.
 4. Decyzją jury prezentacja może zostać zakwalifikowana do innej formuły.
 5. Metodą obliczania wyników jest system skating prowadzony przez sędziego skrutinera.


NAGRODY
W konkursie przewidziano nagrody finansowe dla choreografów:

 1. Nagrody finansowe dla każdej formuły:
  • za zajęcie 1 miejsca - 600 PLN 
  • za zajęcie 2 miejsca - 400 PLN 
  • za zajęcie 3 miejsca - 300 PLN
 2. Jury może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia.
 3. Nagrody finansowe pozaregulaminowe przyznawane przez Organizatora:
 4. Nagroda im Michała Elwiro Andriollego dla twórcy (choreografa) za oryginalność, nowatorstwo i niezwykły pomysł prezentacji – 1000 PLN.
 5. Nagroda im Michała Elwiro Andriollego dla wykonawcy lub wykonawców prezentacji za szczególnie oryginalny wyraz artystyczny, osobowość i charakter przedstawianej artystycznej formy – 1000 PLN.


WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia w terminie do 31.10.2016 :

 • na adres: Miejski Ośrodek Kultury, 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1.
 • drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan opatrzony podpisem) 

Warunkiem przyjęcia uczestników jest wpłata wpisowego w kwocie 50 PLN za osobę /dotyczy również instruktorów i choreografów/do 20. 11.2016 roku na:

 • nr rachunku bankowego: 31 8023 0009 2004 0009 3770 0001 Bank Spółdzielczy, w tytule wpisując dane zgłaszanej pary/solo, grupy/instytucji.

Koszty pobytu w internacie (zakwaterowanie-pokoje 4-osobowe i wyżywienie) pokrywa Organizator.
Możliwy jest nocleg z piątku na sobotę (25 – 26 . 11. ) – należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

USTALENIA OGÓLNE

 1. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do konkursu zobowiązane są ich ubezpieczyć na czas przejazdu i pobytu.
 2. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby i urazy uczestników konkursu.
 3. Dla sprawnego przebiegu Konkursu, Organizator prosi o przesłanie materiału dźwiękowego niezbędnego do prezentacji – pocztą lub kurierem na nośniku CD audio lub internetowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin nadsyłania materiałów do 31.10.2016. 
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wykorzystywania utworów muzycznych, artystycznych wykonań, fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 5. Kolejność prezentacji będzie ustalona przez organizatora po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.
 6. Laureaci wszystkich 3-ech pierwszych miejsc oraz laureaci nagród pozaregulaminowych obligatoryjnie biorą udział w Koncercie Galowym w niedzielę 27 listopada 2016 roku o godz. 17:00.
 7. Wszyscy wykonawcy muszą spełniać wymogi wiekowe wg przyjętych kryteriów.DANE TECHNICZNE

 • Sala widowiskowa: - Wymiary sceny : 9 m-szerokość, 8m-głębokość, 6m-wysokość
 • światła podstawowe
 • podłoga baletowa
 • ekran filmowy
 • widownia w układzie amfiteatralnym – 220 miejsc

REJESTRACJA UKŁADU TANECZNEGO:

 • Muzyka każdego prezentowanego programu , zgłaszanego w danej kategorii zespołu, musi być zarejestrowana na nośniku CD audio.
 • opis nośnika powinien zawierać nazwę zespołu lub instytucji, formułę A lub B, kategorię wiekową, tytuł prezentacji i czas trwania programu.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczna ze zgodą na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w publikacjach dotyczących Konkursu oraz promocji Organizatora (zdjęcia, filmy, relacje, pisemne) a także promocji polskich tańców narodowych we wszystkich mediach.
 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestników warunków konkursu i niniejszego Regulaminu.Załącznik: 1. Karta zgłoszenia z oświadczeniami

Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi.
Ricarda Huch

Serdecznie zapraszamy