IMG_6690_1.jpg

Sprawy organizacyjne


Ogólne

Nazwa: I Ogólnopolski Konkurs Kar Mazurowych i Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich

Termin: 25- 26 kwietnia 2015 r.

Miejsce: Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji ul. Długa 44, 05-420 Józefów

 

Rejestracja i garderoby: Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej ul. Leśna 39, 05-420 Józefów

Organizator:  Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie (woj. mazowieckie, powiat otwocki)

Finansowe

 1. Opłata startowa:

- karo mazurowe – 100 zł

- duet dowolnej kompozycji tanecznej – 25 zł

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie – 80 zł/ osoba, w tym:
 • Sobota:  - obiad (na miejscu w Gimnazjum)

                      - kolacja (w miejscu zakwaterowania)

 • Niedziela:  - śniadanie, obiad (w miejscu zakwaterowania)
 1. Koszty uczestnictwa w wydarzeniu  „Bal w polskim salonie” pokrywa organizator.
 2. Instruktorzy są zwolnieni z wszelkich opłat.
 3. Za kierowców należy wnieść opłatę akredytacyjną w wysokości 40 zł.
 4. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają do Józefowa na koszt własny lub instytucji delegującej.
 5. Należy dokonać ubezpieczenia uczestników na czas trwania wydarzenia we własnym zakresie.

Nagrody

 1. Trzy zwycięskie kara w każdej kategorii otrzymają puchary i medale.
 2. Instruktorzy zwycięskich kar mazurowych otrzymają nagrody finansowe. Wstępnie ustalone kwoty to:

- I miejsce – nagroda w wysokości 1500 zł

- II miejsce – nagroda w wysokości 1000 zł

- III miejsce – nagroda w wysokości 500 zł

 1. Wszyscy tancerze otrzymają certyfikaty uczestnictwa i upominki.

Ważne terminy

 1. Karty zgłoszenia nr 1 należy przesłać do 13 lutego 2015 r.
 2. Karty zgłoszenia nr 2 i 3 należy przesłać do 31 marca 2015 r.
 3. Muzykę należy przesłać do 31 marca 2015 r.

Pozostałe ważne informacje

 1. Przyjazd uczestników musi nastąpić 25 kwietnia (sobota) do godz. 11:00, zgodnie z programem konkursu, którego należy ściśle przestrzegać.
 2. Prosimy o zrezygnowanie z możliwości zabrania pary rezerwowej do kara mazurowego.
 3. Prosimy o przesłanie muzyki do swojego kara lub kompozycji na płycie CD lub mailem w formacie mp3 lub audio najpóźniej do dnia 31 marcia 2015 r. Usprawni to organizację imprezy.
 4. Ze względu na brak czasu nie przewidujemy odprawy instruktorów z organizatorami i sędziami. Wszelkie pytania należy kierować do Pani Danuty Wojciechowskiej i Pana Ryszarda Teperka – sędziego głównego.
 5.  Na „Balu w polskim salonie” obowiązują stroje wieczorowe. Panie ubierają się w długie suknie. Na balu będziemy uczyć się tańczyć francuskiego kadryla. Prosimy o dostosowanie się do dworskiej etykiety.

 

Do zobaczenia w Józefowie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

 Danuta Wojciechowska