055.jpg

Regulamin

II Ogólnopolskiego konkursu dowolnych kompozycji tańca polskiego
„Narodowa pulsacja”


Zgłoszone kara mazurowe reprezentują poniższe zespoły:


Kat: 16 – 30 lat

• Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” (Kraków)
• Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca „Warmia” (Olsztyn)
• Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” (Siemiatycze)
• Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” (Ostrołęka)
• Zespół Pieśni i Tańca „Poltex” (Łódź)
• Zespół Pieśni i Tańca „Malbork”
• Karo Niezrzeszone (choreograf – Marzena Kaczmarczyk) (Kraków)
• Zespól Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej (Warszawa)
• Zespół Tańca Ludowego „Kościelec” (Kościelec)
• Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle” (Puławy)


Kat: od 31 lat

• Zespół „Kuźnia Artystyczna” (Warszawa – Wilanów)
• Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” (Zamość)
• Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca „Warmia” – 2 kara (Olsztyn)
• Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej (Warszawa)
• Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle”
• Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” (Siemiatycze)
• Grupa Artystyczna „Maki i Powoje” (Kraków)